Cần tiêm bao nhiêu mũi vắc xin là đủ khi số ca mắc COVID-19 chuyển nặng lại gia tăng?