Eva tám - Đời người phải trải qua 3 lần thức tỉnh

Đời người phải trải qua 3 lần thức tỉnh

Một người có thể trưởng thành không phải bởi người đó chưa từng mất. Chỉ là họ đã trèo xuống vực sâu, lăn lộn trong bùn, rồi biến tất cả đau khổ thành cơ hội để tự mình thức tỉnh.

Tin hay đừng bỏ lỡ

Video chọn lọc