Hành trang về phố thị

Hành trang về phố thị

Ngày trở lại với guồng quay hối hả của phố thị và những deadline, tôi mang theo và xức đầy loại "nước hoa" mang tên "mùi Tết" ở quê nhà, để thấy được chở che, tiếp thêm năng lượng và hy...

Chạm

Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng

Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng

Cuộc sống chẳng khi nào hết khó khăn và đầy biến số, không phải lúc nào chúng ta cũng bước đi một cách vững vàng tới vinh quang. Nhưng chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng.

Chạm

Tin hay đừng bỏ lỡ