Giá vàng

Mua

Bán

DOJI HN

76,450

78,650

DOJI SG

76,450

78,650

Đơn vị: nghìn đồng/lượng

Thử tài Toán tiểu học: Khi nào thì 1 + 2 = 4?

Xem thêm

Video chọn lọc